Välkommen till Ebbamåla Bruk vid Mörrumsån!

Ett unikt, levande teknik- och kultur-historiskt besöksmål med hela den genuina industrimiljön från 1850-1950 bevarad.

Den industriella revolutionen, en spännande historia!

Senaste Nytt

2014-08- 12

TEKNIKSOMMAR är ett projekt som syftar till att väcka ungas intresse för en framtid inom teknik.

I dag var de här på Ebbamåla Bruk. Här kan man uppleva teknik och mekanik. Vi visade hur Sverige genom en teknikrevolution på etthundra år förvandlades från ett fattigt u-land till en ledande industrination. Vi pekade också på det faktum att det är på industrin som vår välfärd beror.
Tekniskt kunnande är viktigt för framgång både på ett nationellt och personligt plan.
Ebbamåla är en helt unik verkstadsindustri bevarad från den industriella revolutionen, unik i Europa.
Gammal teknik, gamla maskiner med remdrift etc är rolig men också lärorik. Här an man se och förstå hur det fungerar. Här väcker vi intresset för teknik!
Det ultimata klassrummet!


ÖPPET

På söndag den 17/8 stänger vi för sommarsäsongen kl. 14.00

Därefter tar vi emot bokade grupper på guidade visningar på
tel 0454 77 40 00

Eller mail

info@ebbamalabruk.se
Välkomna1

ARHela året tar vi emot bokningar av grupper, privata grupper,företag, föreningar, skolklasser etc.
Vi erbjuder guidade visningar av den helt unika gamla verkstadsindustrin, prova på aktiviteter m.m.
Här finns;
-Cafe
-Fabriksbod med produkter från smedjan och gjuteriet.
-Fiskekort för Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma.
-STF Vandrarhem Ebbamåla Bruk.
-Den vackra Mörrumsån med vandringsleder och cykelleder

Välkomna!

Boka ert besök på
Tel. 0454 77 40 00 Mail. info@ebbamalabruk.se

Välkomna till Ebbamåla Bruk, antagligen den bäst bevarade verkstadsindustrin från den industriella revolutionen i Sverige och Europa!


Förr bolmade fabriksskorstenarna utsläpp med koldioxid i stora mängder,
men nu är vi ett klimatvänligt besöksmål - CO-negativt!

Vi försörjer nämligen anläggningen med grön el från det historiska vattenkraftverket och matar ut grön el på nätet. Turbinerna har lager av trä, pockenholz. De stora vinkelväxlarna har kuggar av trä, avenbok.

AR

Från verkstadsindustri till attraktiv upplevelseindustri

Ebbamåla Bruk ligger väldigt vackert i Blekinges skogsbygd vid Mörrumsån och är en attraktion, ett unikt byggnadsminne och ett prisbelönt levande industriminne. Här kan Du uppleva den industriella revolutionen på en guidad visning, då berättar vi den spännande historien. Unikt är att här finns allt kvar. Och det fungerar! I kraftverket snurrar turbinerna, vi gjuter i gjuteriet, smider i smedjan och svarvar i den mekaniska verkstaden. Vi har weekendkurser i varmsmide och gjutning, vi har prova-på aktiviteter vid företagsbesök. Om Du här i juli-augusti kan Du vara med på en JÄRNNATT då vi visar upp den gamla tekniken och kör igång järngjuteri och smedja för publik. På STF Vandrarhem Ebbamåla Bruk bor Du i den gamla arbetarkasernen från 1800-talet, varsamt restaurerad och inredd med gamla möbler. Den mäktiga Mörrumsån intill och dalgången ger möjligheter till spännande naturupplevelser. Du kan cykla på Banvallsleden, vandra på Laxaleden, gå forskajakkurs, gå fiskekurs och fiska i Europas bästa laxälv och ett av världens bästa sportfiskevatten. Fiskekort köper Du i kaféet. Här finns spännande upplevelser för teknik- kultur- och naturintresserade!

Välkomna!

Upplevelser på Ebbamåla Bruk vid Mörrumsån:

  • Guidade visningar, 3 ggr per dag hela sommaren
  • Fabriksbod med produkter från smedja och gjuteri
  • Kafé i gamla personalrummet
  • STF Vandrarhem Ebbamåla Bruk
  • Järnnätter, då järnet lyser rött och hett
  • Kurser i varmsmide och gjutning
  • Fiske i Mörrumsån, försäljning av fiskekort
  • Cykelturer på Banvallsleden(Cykeluthyrning)
  • Vandring på Laxaleden
  • Specialarrangemang för företag och grupper