Sveriges industriella revolution

TEKNIK, KULTUR och HISTORIA

Från u-land till industrination på 100 år.

Sverige genomgick åren 1850-1950 en fantastisk förvandling från att vara en av Europas fattigaste jordbruksländer till att bli en rik industrination med välstånd och välfärd. Det är viktigt att vi nu är medvetna om att vårt välstånd vilar på att vi fortsätter att vara en exportinriktad industrination med en stark verkstadsindustri. Som u-land hade vi svält, hungersnöd och massemigration. Som i-land har vi välstånd, välfärd och immigration.

Historien om hur förvandligen gick till är viktig att ta del av och reflektera över. Från 1890 och fram till 1950-talet var tillväxtakten starkare i Sverige än i något annat land. Verkstadsindustrins framsteg blev avgörande för utvecklingen. På Ebbamåla Bruk, som förmodligen är Europas bäst bevarade och mest kompletta verkstadsindustrifrån tiden, kan Du uppleva och lära om epoken.

Gå en guidad tur genom historien och bruket. Lyssna till berättelsen och se vattenkraftverk, modellsnickeri, järngjuteri, smedja en stor mekanisk verkstad med remdrift och likström. Här finns också ingenjörsvillan, arbetarkasernen, skyddsrummet, pumphuset och parken med bågbro, damm och vinkast.

Besök den nya utställningen MADE IN SWEDEN. Här kan Du se ett stort antal av de uppfinningar som slog världen med häpnad och gav Sverige intäkter och världsrykte som en ledande industrination. Utställningen är byggd med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Boka en byavandring i industrilandskapet vid Mörrumsån. Byn speglar industrialiseringen och utgör en veritabel industrihistorisk park. Här fanns kimröksfabrik, stärkelsefabrik, spritfabrik, träullsfabrik, gräddmejeri etc. De små industrierna försvann, kvar finns husen, lämningarna och en spännande historia.

Senaste Nytt

2016-05-01

KRISTIANSTAD HÖGSKOLA på studiebesök på Ebbamåla Bruk och på guidad tur i omgivande natur, kultur och industrilandskap under veckan.

LANDSKAPSVETARPROGRAMMET är en utbildning på HKR Kristianstads Högskola.
Det behandlar landskapets förändring från istid till nutid.

Här studerade studenterna hur landskapet förändrades under den industriella revolutionen.
Området är fullständigt unikt - en veritabel industrihistorisk park!
\\\" Landskapet är en av människans viktigaste resurser för arbete och fritid. Det är också en viktig del av vårt gemensamma natur-och kulturarv.\\\\\\\"
Här finns spåren kvar från industrisamhället för den som kan läsa landskapet och känner igen ett lokomobilstall, en vattenhäst eller en nåldamm.

Men sen kom avindustrialiseringen och den lämnade inga spår kvar. Rälsen på Vislandabanan revs upp!
Men den industriella revolutionens viktiga infrastruktur järnvägen har nu omvandlats till en viktig infrastruktur för den nu växande turismen.
På banvallen går nu Banvallsleden Halmstad-Karlshamn. i banvallen ligger bredband nedgrävt och i juni invigs cykelleden Sydostleden, Wäxjö - Simrishamn.

Här finns verkligen mycket att studera!


7/4-16

I dag besök av Polska gymnasieelever från Krakow och Svenska från Nordenbergsskolan i Olofström.
Temat för projektet är identitet.

Identitet är väldigt viktigt. Personlig identitet, orten och landets identitet.
Identitet ger säkerhet och hänger samman med kultur. En identitet profilerar, stärker självkänslan och väcker intresse.
Sverige har en identitet som en framgångsrik industrination med ett rikt industriellt kulturarv.

Gjutare, smeder, svarvare, ingenjörer, uppfinnare och företagare på bruken och i verkstäder var de som förvandlade vårt land från u-land till industrination.

Historien är viktig, kulturarvet är viktigt för identiteten.
Därför är det angeläget att ungdomen känner till historien och tar del av kulturarvet.
Olofström är en gammal och framgångsrik bruksort.
Kommunen bidrar fortfarande till att Sverige behåller sin ställning som industrination med välstånd och välfärd.

Ebbamåla Bruk är ett industriminne som stärker identiteten för besökaren, kommunen och landet.
Det är förmodligen Europas bäst bevarade verkstadsindustri från den industriella revolutionen.

Utställningen MADE IN SWEDEN var uppskattad. Den handlar om Svenska uppfinningar och företag från den industriella revolutionen som gjort Sverige känt i världen.
AR

5/3-16.
DET ULTIMATA KLASSRUMMET.
Statens kulturråd har nu beviljat medel till projektet Arbetslivsmuseer som klassrum.
ArbetSam, arbetslivsmuseernas samarbetsråd driver projektet.
Ebbamåla Bruk är ett av de 9 museerna i Sverige som utsetts att deltaga.
Program skall utarbetas som möter upp mot målen i läroplanen.
Det handlar om upplevelsebaserat lärande på platser där historien utspelades.
Man kan troligen hitta alla skolans ämnen representerade på vårt museum.
DET ULTIMATA KLASSRUMMET.

5/3-16.
Vårtecken.

FISKEPREMIÄR.
Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma genomförde sin fiskepremiär i dag på sedvanligt sätt.
De 20 sportfiskarna samlades från åttatiden vid invägningsstationen på Ebbamåla Bruk för fördelning på polerna från Brukets pol ända upp till Riksgränsen (Den mellan Blekinge och Småland).
Sportfiskare och lokalbefolkning trakterades på fm med grillade korvar och skogskaffe upp vid grillhyddan vid polen Stryket.Den största Laxen som togs under dagen var 97cm lång.26/1-16
Vårt välstånd och vår välfärd är beroende av vår ställning som exportinriktad industrination.
Industrialiseringsgraden har minskat i Sverige och västvärlden. Fortfarande står dock industrin för 77% av exportvärdet och sysselsätter c:a en miljon människor i Sverige.
Nu talar man om återindustrialisering i västvärlden.
Även den svenska regeringen presenterade i förra veckan en strategi för nyindustrialisering.
Industri 4.0. Den fjärde industriella revolutionen.
I det sammanhanget kan det vara intressant att lära av de tre första och det gör man bäst på Ebbamåla Bruk, Europas bäst bevarade verkstadsindustri från våra tidigare industriella revolutioner.


25/1-16
Hemsidan är under ombearbetning. Tiderna förändras och med den vår hemsida.
Vi tror att den blir ännu bättre, överskådlig och informativ.
AR

Under våren och hösten 2016 tar vi emot grupper, skolor, föreningar, företag etc.

Detta kan ni boka:

 • FRÅN U-LAND TILL INDUSTRINATION PÅ 100 ÅR.
 • En guidad tur genom historien och bruket

 • INDUSTRILANDSKAPET VID MÖRRUMSÅN.
 • En byavandring genom en veritabel industrihistorisk park

 • MADE IN SWEDEN
 • Ett besök på utställning om Svenska uppfinningar som slog världen med häpnad. Från dynamit till sockertång.

 • VERKSTADSKAFEET.
 • Fika i samband med visning.

På bruket finns också

 • FABRIKSBOD
 • Produkter från smedja och gjuteri

 • STF VANDRARHEM
 • Boende i k-märkt kasern.