ÖPPET 2019:

Öppet för förhandsbokade grupper.

  • Företag
  • Föreningar
  • Skolor
  • Institutioner
  • Privata grupper etc.

Boka Ert besök på:

info@ebbamalabruk.se

eller på

Tel: 0738 - 17 21 71

Välkomna med Er bokning!

/AR


Visste du att:

För mer än 100 år sedan körde en elbil 148,5km på en laddning!
Batteriet var en uppfinning av Waldemar Jungner, ett silver-kadmiumbatteri med basisk elektrolyt.
Man ansåg då att det bara var en tidsfråga innan elbilarna skulle dominera på vägarna.
Men det tog 100 år innan batteriutvecklingen fick ny fart och elbilarna blev vanligare.
Ackumulatorfabriken Jungner ligger nu i Oscarshamn och är franskägd.

Nu går trafiken snabbt genom fibrer mellan Ebbamåla och världen i övrigt.
MEN VISSTE Du ATT DET GICK LIKA SNABBT FÖRR 110 ÅR SEDAN?
Med telegrafi skickade man tex 1910 beställningar från Oslo till Ebbamåla och det meddelandet gick faktiskt fram lika fort som nu.

SKOLBESÖK

Låt bussen stanna på parkeringsplatsen och gå med eleverna 100 m ner till verkstadsgrindarna. - Den lilla promenaden längs det gamla, långa, faluröda trästaketet ger er lite tid att mentalt förflytta Er i tid och rum tillbaks till Sveriges industriella revolution.

Följ med på Sveriges underbara och lärorika klassresa från u-land till industrination!

Ni passerar först ingenjörsvillan som är byggd i amerikansk stil som s.k. Victorian Houses. En typ som förekom i New England på amerikanska ostkusten. En vit träbyggnad med två torn. Grundarna var återvändare från Amerika, från Hartford Connecticut. När ni sen kommer ner genom fabriksgrindarna befinner ni er mitt i en intakt industrimiljö från Sveriges industriella revolution, perioden 1850-1950. Byggnaderna präglas av en medveten industriarkitektur i rött tegel. Här finns mönstertegel, parställda gjutgärnsfönster, bågfriser, pilastrar och utkragningar.Alla byggnader finns kvar, ingenjörsvilla, arbetarkasern, vattenkraftverk, modellsnickeri, järngjuteri, smedja, mekanisk verkstad, magasin, pumphus, skyddsrum m.m. Men det mest spännande är det som finns inne i byggnaderna, - en intakt, fungerande verkstadsindustri från vår industriella revolution. På verkstadgolvet står en stor maskinpark från 1850 – 1950, svenska, tyska och amerikanska verkstadsmaskiner. I taket går den stora remdriften. I HVG-kablar på porslinsknopp går 110 volt likström. Även gjuteri och smedja är mycket spännade fabriksmiljöer och då och då i drift.

Ebbamåla Bruk i Blekinge är en helt unik, prisbelönt, industrianläggning, sannolikt den bäst bevarade och mest kompletta verkstadsindustrin i Europa från epoken. Hela anläggningen är förklarad som byggnadsminne. Skyddet omfattar både exteriör och interiör.

Vi erbjuder skolan och klassen:

1. SVERIGES UNDERBARA KLASSRESA FRÅN U-LAND TILL I-LAND

En guidad tur genom den industriella revolutionen och Ebbamåla Bruk. På en guidad tur berättar vi först den spännande historien om hur Sverige på 100 år förvandlades från ett av Europas fattigaste jordbruksländer till en rik och ledande industrination med välstånd och välfärd. Sedan går vi en tur som följer produktionen från ritbordet via modellsnickeri, järngjuteri och mekanisk verkstad till färdig produkt klar för leverans. Vi kör också igång remdriften och maskiner i den mekaniska verkstaden. Besöket kan anpassas till utbildningsinriktning, teknik - historia, nivå och intresse. Vi kan t.ex. titta särskilt på hur man bodde i arbetarkasernen eller på hur ett vattenkraftverk fungerar. C:a 60 min.

2. UTSTÄLLNINGEN MADE IN SWEDEN

Den handlar om uppfinnare, uppfinningar och produkter som gjorde Sverige känt i världen som en ledande industrination under vår industriella revolution. Uppfinningarna resulterade i många företag, stora och små som fortfarande utgör en ryggrad i svensk industri. Produkterna packades i trälådor med träull som förpackningsmaterial. Trälådorna märktes med texten Made in Sweden och exporterades över hela världen. Träullen tillverkades på maskiner från Ebbamåla. Anmärkningsvärt många föremål i utställningen har Blekingeanknytning. Några av uppfinnarna tillhör nu de mest kända Svenskarna genom historien. C:a 30 min.

3. En vandring genom industribyn vid Mörrumsån.

Sveriges industrialisering skedde i stor utsträckning på landsbygden, vid åarna p.g.a. tillgången på vattenkraftl. Här byggdes järnväg och ett litet stationssamhälle växte upp. Småindustrier sattes igång. På vandringen ser vi arbetarkasernen, telestationen, handelsboden, nåldammen, lokomobilstallet, vattenhästen, stärkelsefabriken, träullsfabriken, mejeriet, järnvägsstationen m.m. Från 1950-talet avindustrialiserades ådalen och byarna men byggnaderna och strukturerna finns kvar för den som kan läsa industrilandskapet. Byggnationen avspeglar den mest dynamiska perioden i ortens historia. -Här är alla byggnader mer än 100 år! C:a 45 min.

4. Vill Ni Prova på att smida eller gjuta?

För mindre grupper är det möjligt. Kontakta oss om Ni har speciella önskemål. C:a 1-2 h


Besöket på Ebbamåla Bruk är upplevelsebaserat lärande inom teknik, mekanik och samhällshistoria.

Teknik, mekanik och industri. Här luktar det smedja, gjuteri och maskinolja. Här ser turbiner i drift och hur mekanik och industriell produktion fungerade. Man förstår hur vinkelväxlar och transmissioner verkar, hur gjutning går till och ett hur vattenkraftverk producerar eleckticitet.

Samhällsförändring. Under besöket som är en tidsresa kan vi följa hur samhället, arbetsvillkor och levnadsförhållanden förändrades under och efter den industriella revolutionen. Nya produktionsmetoder ökade produktionen och därmed vårt välstånd.

Intresseväckande. Besöket väcker intresse för teknik, industri och innovationer. Det förstärker insikten om att anledningen till att vi har välstånd och välfärd i landet beror på att vi haft en industriell revolution och att landet fortfarande är en ledande industrination.

Motiverande. Vårt välstånd skapades under den industriella revolutionen och är fortfarande helt beroende av de ekonomiska resurser som den skapar. Det ärdär för väldigt viktigt att landet behåller och förstärker sin ställning som en ledande industrination. Vår industri har tappat en del därför talar man nu om vikten av återindustrialisering upp till 20% av BNP. Att arbeta i industrin och att studera teknik, naturvetanskap och industrirelaterade ämnen är därför både mycket meningsfullt och viktigt.

MILJÖ, KLIMAT OCH MIGRATION

Den industriella revolutionen drevs av fossila bränslen. Det startade med att Abraham Darby i Coalbrooksdale lyckades ersätta träkol med koks vid framställningen av gjutjärn. Även kupolugnarna i Ebbamåla drevs av koks. Koks framställs genom pyrolys av stenkol. Nu är kupolugnarna släckta i Ebbamåla, men många är i full drift i världen.. Det gamla vattenkraftverket producerar nu miljövänlig grön el. Vattenkraft är det vita kolet. Verksamheten vid Ebbamåla Bruk är nu koldioxidnegativ och klimatpositiv. De som grundade Ebbamåla Bruk emigrerade på 1800-talet liksom c:a en miljon svenskar till Amerika. De återvände med modernt tekniskt kunnande, nya ideer och lite kapital. Återvändarna från Amerika kom att betyda mycket för Sverige. En annan form av migration var flyktingströmmen i samband med andra världskrigert. Arbetarkasernen blev då flyktingförläggning. Flyktingarna integrerades i industrisamhället.

Pris för skolor:

Guidad visning på bruket: 60kr/elev

Guidad visning, byavandring Industrilandsskapet: 50kr/elev

Entre utställning Made In Sweden: 25kr/elev.

Minimiavgift: 1000kr

Boka klassresan på Ebbamåla Bruk

Välkomna! AR

Region Blekinges kulturpris 2016

Ebbamåla bruk har tilldelats Region Blekinges kulturpris för 2016. Priset delades ut i samband med Blekingedagen.